Kasutustingimused

1. Üldsätted

1.1. Käesolev kasutusleping (edaspidi Leping) kehtib veebilehe www.mihailova.eu, aga ka kõikide asjakohaste alamdomeenide kohta.

1.2. See leping reguleerib www.mihailova.eu administratsiooni (edaspidi saidi administratsioon) ja selle saidi kasutaja vahelisi suhteid.

1.3. Saidi administratsioon jätab endale õiguse muuta käesoleva lepingu tingimusi igal ajal ilma kasutajat teavitamata.

1.4. Kasutaja vastutab isiklikult selle lepingu muudatuste kontrollimise eest.

1.5. Saidi jätkuv kasutamine Kasutaja poolt, sealhulgas selle vaatamine, teabe otsimine, teenuste kasutamine (edaspidi saidi kasutamine), tähendab Lepingu ja selles lepingus tehtud muudatustega nõustumist. Kui kasutaja ei nõustu käesoleva lepingu tingimustega, on kasutaja kohustatud viivitamatult Saidi kasutamise lõpetama.

2. Mõistete defineerimine

Järgmistel mõistetel on käesoleva lepingu tähenduses järgmine tähendus:

2.1. Teenus - spetsiaalne veebiplatvorm, mis asub domeeninime www.mihailova.eu kaudu, mis toimib saidi ja sellega seotud teenuste kaudu, mis võimaldab kasutajal suhelda teiste kasutajatega, samuti pidada veebipõhiseid konsultatsioone psühholoogi ja kliendi vahel.

2.2. Sait (sait Internetis) - programmide komplekt elektroonilistele arvutitele ja muule infosüsteemis sisalduvale teabele, millele juurdepääs toimub teabe- ja telekommunikatsioonivõrgu Internet (edaspidi Internet) kaudu domeeninimede ja / või võrguaadressid, mis võimaldavad Interneti-saite tuvastada. Käesoleva Lepingu raames on "Saidil" järgmine tähendus: www.mihailova.eu

2.3. Saidi kasutaja (edaspidi Kasutaja) on isik, kes kavatseb kasutada ja/või kasutab veebisaiti www.mihailova.eu, sealhulgas Kliendid, Psühholoogid.

2.4. Veebilehe klient (edaspidi klient) on 18-aastaseks saanud täieliku teo- ja teovõimega isik, kes on Teenuse kaudu pöördunud psühholoogi poole ning avaldanud soovi kasutada Psühholoogi teenuseid ja / või Teenus.

2.5. Saidipsühholoog (edaspidi psühholoog) on ​​täisteovõimeline üle 18-aastane, psühholoogiaalase kõrghariduse ja/või ümberõppega isik, kes Teenuse kaudu abistab ja nõustab Kliente erinevates küsimustes, ilma väljastades arstiretsepte ning andis eraldi sõlmitud lepingu raames ka saidi administratsioonile ülesandeks korraldada potentsiaalsete klientide otsimine ja ligimeelitamine.

2.6. Veebisaidi veebikonsultatsioon (edaspidi - veebikonsultatsioon) - teenuse veebipõhine konsultatsioon, milles osalevad psühholoog ja klient, viiakse läbi sisseehitatud hääl- ja/või videosuhtluse kaudu, et osutada teenuseid psühholoogi poolt. . Veebikonsultatsiooniga kaasneb Kliendile ühekordne (sissejuhatav) veebikonsultatsioon, mille kestus ei ületa 60 (kuuskümmend) minutit, erineva suurusega veebikonsultatsioonide pakett, iga veebikonsultatsiooni kestuse määrab psühholoog iseseisvalt, kuid ei tohi olla lühem kui 50 (viiskümmend) minutit.

3. Lepingu objekt

3.1. Käesoleva lepingu eesmärk on pakkuda Kasutajale juurdepääsu Teenuse funktsionaalsusele psühholoogi ja kliendi vaheliseks suhtlemiseks, samuti psühholoogiga veebipõhiste konsultatsioonide läbiviimine kliendiga individuaalse psühholoogilise töö teemal (edaspidi viidatud). teenustena).

3.2. Teenuse sisu:

3.2.1. Teenuse pakutavad teenused:

3.2.1.1. Sissejuhatava Online konsultatsiooni käigus Kliendi psühholoogilise seisundi esmase analüüsi tulemuste põhjal sobivaima Psühholoogi soovitus Kliendile probleemide lahendamiseks.

3.2.1.2. Kasutajale piiramatu juurdepääsu pakkumine isiklikule kontole, veebikonsultatsioonide salvestamise ajakava pidamine, muud teenuse lehtedel rakendatud teenuste (teenuste) liigid.

3.2.1.3. Veebikonsultatsioonide läbiviimise tehnilise võimaluse pakkumine.

3.2.2. Psühholoogi teenused:

3.2.2.1. Kliendi psühholoogilise seisundi esmase analüüsi läbiviimine sissejuhatava veebikonsultatsiooni käigus;

3.2.2.2. Kliendiga veebipõhiste konsultatsioonide läbiviimine individuaalse psühholoogilise töö küsimustes, võttes arvesse protsessi ülesehituse järgimist, töö intensiivsust;

3.2.2.3. Individuaalne uurimustöö järgnevate Online konsultatsioonide osana hüpoteeside, uute mõtlemisstrateegiate püstitamiseks Kliendi seatud eesmärkide saavutamiseks; Kliendi psühholoogiline tugi ja/või tugi; parandus.

3.2.2.4. Veebikonsultatsiooni kursuse lõpus rakendatavate soovituste väljatöötamine kliendile.

3.2.3. Kõik saidi praegu olemasolevad (tegelikult töötavad) teenused (teenused), samuti nende hilisemad muudatused ja saidi lisateenused (teenused), mis ilmuvad tulevikus, kuuluvad selle lepingu alla.

3.3. Teenus, mida esindab saidi administratsioon, ega psühholoog ei paku meditsiiniteenuseid, väljasta sertifikaate ega retsepte ega määra ravimeid. Saidi administratsioon ja psühholoog ei tegele meditsiinilise ega muu meditsiinilise praktikaga.

3.4. Klient on täielikult teadlik, et Teenus ei saa ega vastuta mitte mingil juhul veebikonsultatsioonide tulemuste eest.

3.5. Klient on täielikult teadlik sellest, et saidi administratsioon võib igal ajal keelduda teenuste osutamisest, kui klient rikub käesoleva lepingu tingimusi, samuti muudel juhtudel, sealhulgas ilma selgitusteta.

3.6. Teenuse kasutamiseks peab Kasutaja varustama järgmised seadmed:

laua-/sülearvuti või tahvelarvuti/telefon, mis on varustatud kaamera, kõlarite, mikrofoniga;

installitud Interneti-brauser (üks: Google Chrome, Safari jne) uusima stabiilse kasutajaversiooniga, millel on lubatud automaatvärskendus;

stabiilne Interneti-kanal, mille sisse- ja väljamineku kiirus on mõlemas suunas vähemalt 5 megabitti sekundis.

3.7. Saidi administratsioon ei vastuta teenuste osutamise võimatuse või ebakvaliteetse eest, mis on tingitud Kliendi vajaliku tarkvara puudumisest või Interneti-ühenduse tehnilistest probleemidest.

3.8. Juhul, kui Klient jääb Psühholoogiga koostatud ajakava järgi Veebikonsultatsioonile vahele ja teatab Veebikonsultatsiooni edasilükkamisest vähem kui 24 tundi enne määratud aega, siis tasutud raha Kliendile ei tagastata.

3.9. Kui Veebikonsultatsioon ei toimunud psühholoogi süül ja/või psühholoog teavitas Klienti Veebikonsultatsiooni ärajäämisest või edasilükkamisest vähem kui 24 tundi ette, siis Kliendi äranägemisel makstakse selle eest tasutud summa. Veebikonsultatsioonist või tuleb Kliendile tagastada või arvestatakse järgmise veebikonsultatsiooni eest tasumisel.

3.10. Kui Klient hilineb plaanitud Veebikonsultatsioonile, siis Veebikonsultatsiooni aeg ei pikene, Psühholoogi hilinemisel Veebikonsultatsioonile pikeneb Veebikonsultatsiooni aeg Psühholoogi hilinemise aja võrra.

3.11. Lepinguliste kohustuste täitmise tunnuseks on garanteeritud tulemuse puudumine, kuna kasulik mõju ei sõltu ainult psühholoogi professionaalsusest, vaid ka Kliendi isiklikest omadustest.

3.12. Psühholoogid sõlmivad saidi administratsiooni esindatava teenusega täiendava pakkumise koostöötingimuste kohta enne esimest veebikonsultatsiooni kliendiga.

3.13. Käesolev leping on avalik pakkumine. Kasutaja ühinemine käesoleva lepinguga on mis tahes kasutaja tegevus teenuse kasutamiseks, sealhulgas saidi mis tahes lehe esmakordne avamine kasutaja mis tahes seadme brauseris.

3.14. Saidi materjalide ja teenuste kasutamist reguleerivad kehtivate õigusaktide normid.

4. Teenuse õigused ja kohustused

4.1. Teenus peab:

4.1.1. Teenuste osutamine poolte vahel kokkulepitud tingimustel sobival viisil kooskõlas käesoleva lepingu tingimustega.

4.1.2. Teenuste osutamisega jätkake kohe pärast Kliendi Teenuses registreerimist, Kliendi esmast isikuandmete sisestamist. Teenuste osutamise alguskuupäev võib sobiva perioodi võrra edasi lükata, kui Teenuste osutamise alustamise võimatus on tingitud Kliendi Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmisest/ebaõigest täitmisest.

4.1.3. Teenuste osutamiseks poolte poolt käesoleva lepingu sõlmimisel kindlaksmääratud aja jooksul lepitakse kliendi ja psühholoogi vahel kokku saidi isiklikul kontol veebipõhiste konsultatsioonide ajakava.

4.1.4. Vajadusel anda Kliendile selgitusi Teenuse kasutamise kohta.

4.1.5. Veebikonsultatsioonid ja suhtlus Kliendi ja Psühholoogi vahel Teenuse kaudu toimuvad privaatselt Veebikonsultatsioonid on konfidentsiaalsed ega kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele, sh Teenuse töötajatele. Saidi administratsioon ei salvesta veebikonsultatsioone, ei salvesta veebikonsultatsioonide kirjeid ega töötle neid.

4.1.6. Teenused loetakse nõuetekohaselt osutatuks ja Kliendi poolt aktsepteerituks, kui 1 (ühe) tunni jooksul pärast Teenuste osutamise lõppu (veebikonsultatsiooni läbiviimine) ei ole Saidi administratsioon saanud Kliendilt kirjalikke motiveeritud vastuväiteid.

4.2. Teenuse õigused:

4.2.1. Muutke teenuse kasutamise reegleid ja muutke selle saidi sisu. Muudatused jõustuvad Lepingu uue versiooni saidil avaldamise hetkest.

4.2.2. Määrab iseseisvalt teenuste osutamise viisid ja meetodid ilma eelneva kokkuleppeta Kliendiga.

4.2.3. Nõuda Kliendilt teavet oma hetkeseisu kohta, sisestades andmed Isikliku konto vastavasse jaotisse või vajadusel nõudmisel.

4.2.4. Saidi administratsioonil on õigus keelduda teenuste osutamisest ja/või piirata juurdepääsu Teenusele ilma Kliendile vastavat teatist saatmata, kui klient rikub käesoleva lepingu tingimusi või kui klient ei täida vastavat jaotist. Isikliku konto kohta või muudel juhtudel, sealhulgas , Põhjust selgitamata.

5. Kasutaja õigused ja kohustused

5.1. Kasutaja on kohustatud:

5.1.1. Teenuse nõudmisel esitada lisateavet, mis on otseselt seotud selle teenuse pakutavate teenustega. Lepingu sõlmimisel on Kasutaja kohustatud Teenusele registreeruma, pääsema ligi Isiklikule Kontole, täitma esmase Isikliku Konto vastavate jaotiste ja osalema tutvustavas Interneti-konsultatsioonis.

5.1.2. Teenuse kasutamisel austage autorite ja teiste autoriõiguste valdajate varalisi ja mittevaralisi õigusi.

5.1.3. Ärge levitage teenust kasutades konfidentsiaalset ja Ukraina õigusaktidega kaitstud teavet üksikisikute või juriidiliste isikute kohta.

5.1.4. Vältige tegevusi, mis võivad rikkuda Eesti seadustega kaitstud teabe konfidentsiaalsust.

5.1.5. Ärge reprodutseerige, kopeerige, levitage ega kasutage mingil muul viisil ega ühelgi eesmärgil Teenuse sisu, välja arvatud isiklikuks kasutamiseks käesoleva lepingu alusel.

5.1.6. Ärge sooritage toiminguid teenusesse reklaamiteabe, samuti ebaseaduslike, laimavate, ähvardavate või seadusega vastuolus olevate sõnumite paigutamiseks.

5.1.7. Ärge agiteerige ega õhutage Psühholoogi osutama teenuseid otse Kliendile ilma Teenust kasutamata, ärge postitage Teenusele teavet, mis mingil viisil diskrediteerib Teenust ja/või teavet, mis ei vasta tegelikkusele.

5.1.8. Ärge kasutage saidi teenuseid selleks, et esineda teise isiku või organisatsiooni ja/või kogukonna esindajana ilma piisavate õigusteta.

5.1.9. Ärge kasutage saidi teenuseid teiste kasutajate tegevuse ebaõige võrdlemise eesmärgil, samuti negatiivse suhtumise kujundamiseks saidi teenuseid (mitte) kasutavate inimeste suhtes või selliste isikute hukkamõistmiseks.

5.1.10. Ärge edastage oma isiklikult kontolt sisselogimist ja parooli kolmandatele isikutele, püüdke tagada määratud sisselogimise ja parooli salajasus. Kindlaksmääratud tingimuse mittejärgimise korral (sealhulgas sisselogimise ja parooli teabe lekkimine vastu kliendi tahtmist) ei vastuta saidi administratsioon teenuste osutamise eest isikule, kes on saanud Kliendi kasutajanime ja salasõna mis tahes viisil, Kliendi konfidentsiaalsete andmete avaldamiseks ning ei ole kohustatud hüvitama Kliendile sellise rikkumisega tekitatud kahju.

5.1.11. Teavitage viivitamatult saidi administratsiooni kliendi isiklikult kontolt sisselogimise ja/või parooli kaotamise või varguse juhtudest.

5.1.12. Teavitage viivitamatult saidi administratsiooni ja/või psühholoogi enesetapumõtete ja/või -kavatsuste olemasolust, enesetapukatsetest, aga ka muudest füüsilistest või vaimsetest seisunditest, mis erinevad tavapärasest.

5.1.13. Järgige Isiklikule kontole postitatud ja Poolte vahel kokkulepitud Veebikonsultatsiooni ajakava, teavitage muudatustest vähemalt 24 tundi enne Veebikonsultatsiooni määratud aega.

5.1.14. Osalege veebikonsultatsioonil terve mõistusega, ärge suitsetage, ärge jooge veebikonsultatsiooni ajal alkoholi, ärge lahkuge sellest ilma mõjuva põhjuseta ettenähtud ajast varem ja ärge viige veebikonsultatsioone alkoholi ja/või narkootikumide seisundis. joobeseisundis või narkopreparaatide mõju all, välja arvatud juhul, kui sellised preparaadid on määranud Kliendi raviarst, millest Klient peab Psühholoogi kindlasti teavitama; teavitama psühholoogi muutustest tema elu järgmistes aspektides: töö, haridus, suhted vanemate, sugulaste, lähedaste sõprade, abikaasa, partneritega; teavitama psühholoogi muutustest tema füüsilises ja psühholoogilises heaolus.

5.2. Kasutaja õigused:

5.2.1. Nõuda saidi administratsioonilt käesolevast lepingust tulenevate kohustuste õigeaegset ja kvaliteetset täitmist, kui käesoleva lepingu tingimustes ei ole sätestatud teisiti.

5.2.2. Hankige juurdepääs saidi kasutamiseks.

5.2.3. Vajadusel saada Saidi administratsiooni konsultatsioone Teenuse võimaluste kohta.

5.2.4. Kasutage Teenust ainult Lepingus sätestatud eesmärkidel ja viisil, mis ei ole Eesti seadustega keelatud.

5.2.5. Esitage veebikonsultatsiooni raames arutamiseks kõik klienti huvitavad probleemid.

5.2.6. Vahetage psühholoogi, saates vastava taotluse koos põhjusega. Sel juhul on saidi administratsioonil õigus otsustada psühholoogi asendamine kolme (3) tööpäeva jooksul alates taotluse saamise päevast.

5.2.7. Jäta arvustus psühholoogi kohta.

5.2.8. Teenuste kasutamisest ühepoolselt keelduda ja Leping lõpetada, saates sellekohase põhjendatud keeldumise teate elektroonilisele aadressile www.mihailova.eu. Sellise keeldumise korral loetakse leping lõppenuks järgmisel päeval pärast seda, kui saidi administratsioon sai teate kätte.

5.3. Kasutajal on keelatud:

5.3.1. Kasutage saidi sisule juurdepääsuks, selle hankimiseks, kopeerimiseks või jälgimiseks mis tahes seadmeid, programme, protseduure, algoritme ja meetodeid, automaatseid seadmeid või samaväärseid käsitsi protsesse.

5.3.2. Häirida saidi nõuetekohast toimimist, sealhulgas saata saidile korraga suure hulga päringuid serveri keelamiseks.

5.3.3. Minge mingil viisil mööda saidi navigeerimisstruktuurist, et hankida või püüda hankida teavet, dokumente ja/või materjale mis tahes viisil, mida selle saidi teenused ei paku.

5.3.4. Volitamata juurdepääs teenuse funktsioonidele, muudele selle saidiga seotud süsteemidele või võrkudele, samuti saidil pakutavatele teenustele.

5.3.5. Teenuse või saidiga seotud mis tahes võrgu turva- ja/või autentimissüsteemi rikkumine

5.3.6. Kasutage teenust ja selle sisu mis tahes seadusega keelatud eesmärgil, samuti õhutage üles ebaseaduslikule tegevusele või muule tegevusele, mis rikub saidi või teiste isikute õigusi.

5.3.7. Avaldada konfidentsiaalset teavet ja muid andmeid, mis on antud seoses käesoleva lepingu täitmisega, avalikustada ja avaldada selliseid fakte ja/või teavet (välja arvatud avalikku laadi teave) mis tahes kolmandale osapoolele ilma saidi administratsiooni eelneva kirjaliku nõusolekuta.

6. Veebikonsultatsioonide edasilükkamine, tühistamine, ärajätmine, peatamine.

6.1. Veebikonsultatsioonide edasilükkamine või tühistamine:

6.1.1. Veebikonsultatsioonide ülekandmine või tühistamine Kasutaja poolt saab toimuda hiljemalt 24 (kakskümmend neli) tundi enne Veebikonsultatsiooni algust. Määratud perioodi mittejärgimine tähendab, et Kasutaja nõustub Veebikonsultatsiooni pakutud ajaga ning sellise Veebikonsultatsiooni ärajäämise korral ei tagastata Veebikonsultatsiooni eest tasutud Kasutaja Veebikonsultatsioonilt puudumise tõttu.

6.1.2. Veebikonsultatsioonide võimalike edasilükkamiste või tühistamiste arv sõltub Kasutaja Online konsultatsioonide ajakava intensiivsusest. Kasutajal on õigus:

1 (ühe) Interneti-konsultatsiooni ajakava muutmine või tühistamine kuus, kui veebikonsultatsiooni ajakava on 1 (üks) Interneti-konsultatsioon nädalas;

kahe (2) veebikonsultatsiooni aja muutmine või tühistamine kuus, samas kui planeerite kaks (2) veebikonsultatsiooni nädalas.

6.1.3. Psühholoogil on õigus (haigestumise ja muude mõjuvate põhjuste korral) Veebikonsultatsiooni ajakava muuta, teatades sellest Kliendile vähemalt 24 tundi ette.

6.1.4. Sissejuhatava veebikonsultatsiooni eest ei pea kasutaja tasuma, kuid kui kasutaja selle tühistab, jätab saidi administratsioon endale õiguse keelduda kasutajalt korduvast sissejuhatavast veebikonsultatsioonist.

6.1.5. Saidi administratsioonil on õigus kaaluda Kliendi taotlust psühholoogi asendamiseks, kui psühholoog edastab Kliendi hinnangul Interneti-konsultatsioone liiga sageli.

6.2. Saidi administratsioonil on õigus mõjuvatel põhjustel (ajutine puue, puhkus, muud asjaolud) psühholoogi asendada. Saidi administratsioon teavitab Klienti Psühholoogi asendamisest e-posti teel.

6.3. Veebikonsultatsioonide vahelejätmine:

6.3.1. Kui Klient ei ole Interneti-konsultatsiooniks määratud ajal Psühholoogi kõne jaoks kättesaadav, kordab psühholoog katseid Kliendiga ühendust võtta (vähemalt kolm korda 15 (viieteistkümne) minuti jooksul). Samas loetakse Veebikonsultatsiooni algusajaks Veebikonsultatsiooni ajakavas määratud Veebikonsultatsiooni algusaeg. Kui Kliendiga ei ole võimalik ühendust saada, loetakse Veebikonsultatsioon lõppenuks ja selle eest tasutakse 100%.

6.3.1. Kui Interneti-konsultatsioonide alguseks määratud ajal (pluss 5 (viis) minutit) ei saa Klient psühholoogilt kõnet, on Klient kohustatud viivitamatult ühendust võtma saidi administratsiooniga, saates vastava avalduse e-posti aadressile: www.mihailova.eu. Psühholoogi süül ära jäänud veebikonsultatsioonid kantakse täies mahus üle teisele Kliendile sobivale ajale.

6.4. Veebikonsultatsioonide peatamine:

6.4.1. Kliendil on õigus peatada psühholoogilise nõustamise teenuse osutamine veebikonsultatsiooni ajakava broneeringu säilitamise ajal järgmistel tingimustel:

Veebikonsultatsioonide vaheaja kestus ei tohi ületada 21 (kakskümmend üks) kalendripäeva;

Eelmise peatamise lõppkuupäevast on möödunud vähemalt 90 (üheksakümmend) kalendripäeva;

Klient kohustub teatama saidi administratsioonile täpse kuupäeva ja kellaaja: viimane Interneti-konsultatsioon enne peatamist, esimene Interneti-konsultatsioon pärast peatamise lõppu;

Peatamise hetkel (peatamistele eelnenud viimase Interneti-konsultatsiooni päev) peab Klient olema tasunud vähemalt 5 (viis) Interneti-konsultatsiooni eest tulevase perioodi eest.

6.4.2. Kui veebikonsultatsioonid on vaja uuesti peatada, kuid eelmise veebikonsultatsiooni peatamise lõppkuupäevast ei ole veel möödunud 90 (üheksakümmend) kalendripäeva, võib Klient Veebikonsultatsiooni peatada, teatades sellest saidi administratsioonile 24 tundi enne järgmine Veebikonsultatsioon, kui Sel juhul Veebikonsultatsioonide ajakava Kliendi jaoks ei salvestata. Veebikonsultatsioonide jätkamisel määravad Klient ja psühholoog uuesti veebikonsultatsioonide ajakava.

6.4.3. Saidi administratsioonil on õigus omal algatusel peatada teenuste osutamine Eesti ametlikel pühadel, olles sellest eelnevalt Klienti hoiatanud, saates teate registreerimisel märgitud e-posti aadressile.

6.5. Veebikonsultatsioonide ajakava muutumise korral saidi administratsiooni algatusel saab Klient registreerimisel määratud e-posti aadressile e-kirja.

6.6. Veebikonsultatsioonide ajakava ja/või arvu muutumisest, veebikonsultatsioonide peatamisest, psühholoogi vahetusest teatamiseks peab Klient teavitama saidi administratsiooni, saates vastava avalduse saidi administratsiooni e-posti aadressile: www.mihailova. eu

7. Teenuse kasutamine

7.1. Sait on teabe- ja analüütiline teenus, mis on loodud klientidele psühholoogide otsimiseks ja kasutajatevahelise suhtluse korraldamiseks.

7.2. Saidile postitatud teavet psühholoogide kohta saab saidi administratsioon otse psühholoogidelt endilt. Saidi administratsioon võtab meetmeid selle teabe kontrollimiseks ja valeteabe välistamiseks, samuti teabe, mille paigutamiseks ei ole psühholoogide nõusolekut saadud.

7.3. Saidi administratsioon võtab kõik mõistlikud meetmed, et kontrollida psühholoogide poolt saidile postitamiseks antud teavet. Samal ajal ei kontrolli saidi administratsioon regulaarselt määratud teabe asjakohasust.

7.4. Kasutajal ei ole õigust nõuda saidi teenuste või andmete muutmist. Saidi administratsioon ei vastuta saidi ärilise sobivuse eest, ei garanteeri saidi vastavust Kasutajate erinõuetele ega võimalust saidi jaotisi vastavalt kasutaja eelistustele kohandada ega garanteeri, et saidi tarkvara on täiesti defektide ja vigadeta ning peab töötama katkematult ja kohustuslikult.

7.5. Kasutajal on õigus kasutada Teenust ainult isiklikel mitteärilistel eesmärkidel vastavalt Lepingu tingimustele.

7.6. Saiti kasutab Kasutaja ainuisikuliselt omal vastutusel ja omal riisikol. Saidi administratsioon ei garanteeri saidi nõuetekohast toimimist ega vastuta saidi kasutamise tõttu Kasutajale tekitatud kahju eest. Saidi administratsioon ei vastuta kahjulike tagajärgede eest, mis tekivad või võivad tekkida, kui kasutajate kasutatavad seadmed, muu tarkvara ja/või sidekanalid ei vasta kehtestatud nõuetele isikuandmete kaitsmiseks volitamata eest ( ebaseaduslik) kolmandate isikute sekkumine.

7.7. Saidi administratsioon teeb kõik endast oleneva, et vältida saidi tõrkeid ja tõrkeid, kuid ei garanteeri selle katkematut tööd.

7.8. Saidi administratsioonil on ainuõigused teenuse ja selle sisu suhtes.

7.9. Kasutajal ei ole õigust ilma saidi administratsiooni eelneva kirjaliku nõusolekuta kasutada teenuse programmikoodi, saidi mis tahes sisu (sealhulgas, kuid mitte ainult: andmebaase, teksti, kujunduselemente, graafikat) (sealhulgas reprodutseerimine, koopia). , töötlemine, levitamine mis tahes kujul).

8. Finantstingimused

8.1. Klient ei maksa Teenuse kasutamise eest, kuid teatud Teenuse funktsioonid võivad olla tasulised. Selliste funktsioonide eest tasumine toimub Kliendi poolt Teenuses pakutavate maksesüsteemide kaudu.

8.2. Teenuse ja/või selle üksikute funktsioonide kasutamisel, samuti saidil pakutavate teenuste eest tasumisel loetakse, et kasutaja on käesoleva lepinguga täielikult nõustunud, ilma reservatsioonide ja eranditeta. Kui kasutaja ei nõustu mõne käesoleva lepingu sättega, ei ole tal õigust Teenust kasutada.

8.3. Klient tasub Teenuse teenuste eest 100% ettemaksu tingimustel. Kliendil soovitatakse järgmiste veebikonsultatsioonide eest tasuda kuni viimasele tasulisele veebikonsultatsioonile järgneva Veebikonsultatsiooni alguseni, et säilitada Veebikonsultatsiooni ajakava. Kui Klient ei järgi Interneti-konsultatsioonide eest tasumise korda, on Saidi administratsioonil õigus Kliendi Interneti-konsultatsioonide ajakava tühistada, broneerides veebipõhised konsultatsioonid selle ajakava alusel teisele kasutajale.

8.4. Maksekuupäevaks loetakse raha laekumise kuupäev Teenuse kontole või Teenuse kasuks laekunud raha sissenõudmiseks õigustatud kolmandate isikute kontodele.

8.5. Saidi administratsioon võib teenuste maksumust ühepoolselt muuta, postitades teabe saidi vastavasse jaotisesse. Samas ei muutu Kliendi poolt varem tasutud veebikonsultatsioonide maksumus.

8.6. Juhul, kui kliendile pakutakse boonusena või ergutusena täiendavaid veebikonsultatsioone, ei ole kliendil õigust nõuda selliste veebikonsultatsioonide eest rahalist hüvitist, kui neid mingil põhjusel ei peeta või kui klient keeldub selliste täiendavate veebikonsultatsioonide vastuvõtmisest. . Juhul, kui selliseid veebipõhiseid lisakonsultatsioone pakutakse, toimuvad need veebikonsultatsioonid pärast seda, kui kõik kliendi poolt tasutud veebikonsultatsioonid on lõpetatud.

8.7. Kliendil on õigus Teenuste osutamisest ühepoolselt keelduda ja Leping lõpetada, saates sellekohase põhjendatud keeldumise teate e-posti aadressile: www.mihailova.eu. Sellise keeldumise korral on saidi administratsioonil õigus kaaluda Kliendile varem makstud raha tagastamise küsimust summas, mis on võrdne saidi administratsiooni poolt kasutamata kohustuste summaga, millest arvatakse maha saidi administratsiooni kulud. pangaülekanded.

8.8. Kliendile raha tagastamise tähtaeg seoses käesoleva Kasutuslepingu lõpetamisega poolte kokkuleppel või ühe poole algatusel on 30 kalendripäeva.

8.9. Raha tagastamiseks kohustub Klient täitma raha tagastamise avalduse, allkirjastama avalduse ja saatma avalduse skaneeritud koopia e-posti aadressile: www.mihailova.eu koos passi või isikutunnistuse esimese lehe skaneeritud koopiaga. Kliendi kaart.

8.10. Klient vastutab ainuisikuliselt enda tehtud maksete õigsuse ja tema suhtes kohaldatavate maksude tasumise eest.

8.11. Klient tasub iseseisvalt Teenuse Teenuste saamiseks vajalike kolmandate isikute seonduvate teenuste (sh sideteenused, Internet jne) eest.

8.12. Kõik arvelduste käigus tekkivad õigused ja kohustused tekivad vahetult Maksesüsteemi ja maksja vahel.

9. Garantiid ja vastutus

9.1. Saidi administratsiooni esindatud teenus ei paku meditsiiniteenuseid. Teavet Kliendi tervise kohta aktsepteeritakse ainult Kliendi sõnade põhjal, samuti täites isikliku konto vastavad jaotised. Klient vastutab isiklikult oma tervist puudutava teabe õigsuse eest.

9.2. Klient mõistab, et Teenused on mõeldud inimestele, kellel ei ole terviseprobleeme (nii psühholoogilisi kui ka füüsilisi), mis ohustavad Kliendi ja/või teiste isikute elu. Klient teadvustab ja garanteerib, et teavitab viivitamatult Psühholoogi vaimse ja füüsilise seisundi muutustest.

9.3. Saidi administratsioon ei vastuta selle eest, et Klient ei saavuta oodatud tulemusi ega lahknevust saadud tulemuse ja Kliendi ootuste vahel.

9.4. Kliendi rahulolematus psühholoogi tegevuse tulemustega, lahknevus psühhoterapeutilise abi tulemuste ja tema ootuste vahel ei ole aluseks saidi administratsiooni või Kliendi vastutusele võtmiseks osutatavate teenuste ebapiisava kvaliteedi eest, kuna psühhoterapeutilisel abil puudub nõuetekohaseks rakendamiseks kehtestatud standardid.

9.5. Saidi administratsioon ei saa edastada kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma kliendi nõusolekuta.

9.6. Kui klient rikub käesoleva lepingu tingimusi, on saidi administratsioonil õigus leping ühepoolselt lõpetada ilma Kliendile vastavat teadet saatmata.

9.7. Saidi administratsiooni vastutus käesoleva lepingu rakendamisega seotud nõuete ja/või nõuete eest ei tohi ületada saidi administratsioonile käesoleva lepingu kohaselt osutatud teenuste eest tegelikult makstud summasid või saidi administratsiooni poolt tekitatud tegelikku kahju. Klient, olenevalt sellest, milline neist summadest on väiksem. See piirang ei kehti, kui seaduses on sätestatud teisiti.

9.8. Saidi administratsioon ei hüvita kahjusid, mis kasutajal võivad tekkida käesoleva lepingu mis tahes sätte tahtliku ja/või hooletu rikkumise korral, samuti teise kasutaja teabele volitamata juurdepääsu tõttu.

9.9. Kasutajat võidakse võtta vastutusele kahjude eest, mis on tekkinud tema süül saidi administratsiooni poolt ja mis tahes muu kasutaja poolt seoses tema konto konfidentsiaalse teabe kasutamisega kolmanda isiku poolt.

9.10. Saidi administratsioon ei vastuta vääramatu jõu tõttu tekkinud viivituste või tõrgete eest toimingu tegemisel, samuti telekommunikatsiooni-, arvuti-, elektri- ja muude seotud süsteemide rikete eest.

9.11. Saidi administratsioon ei vastuta saidi nõuetekohase toimimise eest, kui kasutajal puuduvad selle kasutamiseks vajalikud tehnilised vahendid, samuti ei kanna ta kohustust pakkuda kasutajatele selliseid vahendeid.

10. Elektrooniline suhtlus

10.1. Kõik Isikliku konto ja/või e-posti aadresse kasutades tehtud kasutajateated, sealhulgas nõusolekute andmine, loetakse allkirjastatuks lihtsa elektroonilise allkirjaga ja võrdsustatakse paberkandjal dokumentidega samaväärsete kirjalike dokumentidega, samas kui selliste dokumentide puhul ei ole vaja printida. ..

11. Privaatsus, turvalisus ja teabe kogumine

11.1. Teenusele registreerumisel oma isikuandmeid esitades annab klient Saidi administratsioonile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ja kasutamiseks mitmel viisil käesolevas lepingus määratletud eesmärkidel.

11.2. Saidi administratsioon kasutab Kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: Kliendi Teenuses registreerimine, Kliendi poolt Teenuste vastuvõtmine, Psühholoogiga veebipõhiste konsultatsioonide läbiviimine ja muudel käesolevas Lepingus sätestatud eesmärkidel. Klient on teadlik, et tema registreerimisel jäetud andmed postitatakse Teenusele ja on kättesaadavad Psühholoogile.

11.3. Esitades oma isikuandmed saidi administratsioonile, nõustub klient nende töötlemisega saidi administratsiooni poolt, sealhulgas selleks, et saidi administratsioon täidaks oma käesolevast lepingust tulenevaid kohustusi kliendi ees, reklaamiks saidi administratsiooni teenuseid, saadaks teavet ja / või reklaammaterjalid, klienditugi, kontrollivad saidi administratsiooni pakutavate teenuste kvaliteeti.

11.4. Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmise teostab klient, võttes tagasi käesoleva lepinguga nõustumise (saates vastava avalduse saidi administratsiooni e-posti aadressile: www.mihailova.eu

11.5. Saidi administratsioon kohustub Kliendi isikuandmete töötlemisel rakendama kõiki kehtivates Eesti õigusaktides sätestatud meetmeid, et kaitsta neid volitamata juurdepääsu eest.

11.6. Saidi administratsioon tagab, et Kliendi isikuandmeid ei saa teistele isikutele edastada.

11.7. Saidi administratsioonil on õigus kasutada kogu tööstusharu hõlmavat tehnoloogiat "JSON Web Tokens", mis on veebiteenuse poolt saadetud ja saidi kliendi kasutatavasse arvutisse salvestatud väike andmete osa, mis võimaldab saidi administratsioonil salvestada Kliendi isiklikud seaded ja eelistused. Saidi administratsioon ei vastuta kasutaja poolt teenuses avalikus vormis esitatud teabe eest.

12. Lõppsätted

12.1. Leping on täielik leping saidi administratsiooni ja kliendi vahel.

12.2. Leping jõustub hetkest, mil Klient on käesoleva avaliku pakkumisega nõustunud ja kehtib kuni Poolte poolt võetud kohustuste täieliku täitmiseni.

12.3. Käesoleva lepinguga reguleerimata küsimusi reguleeritakse vastavalt kehtivale seadusele.

12.4. Kõik Lepingust ja/või sellega seotud vaidlused ja lahkarvamused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kui pooled kokkuleppele ei jõua, käsitletakse vaidlusi saidi administratsiooni asukohas kehtivate õigusaktidega ettenähtud viisil. Pretensioonimenetluse järgimine vaidluste lahendamisel on Pooltele kohustuslik, samas kui pretensioonile vastamine ei tohiks ületada 14 (neljateist) kalendripäeva alates selle kättesaamisest.

12.5. Kui kohus tunnistab käesoleva lepingu mis tahes sätte kehtetuks ja/või mittejõustatavaks, ei too kaasa lepingu muude sätete kehtetust ja/või jõustamatust.